Artykuł sponsorowany

Kto odpowiada za zniszczenie auta na parkingu lotniskowym?

Kto odpowiada za zniszczenie auta na parkingu lotniskowym?

Pozostawienie samochodu na parkingu lotniskowym podczas podróży może być wygodne, ale wiąże się również z pewnym ryzykiem. Właściciele pojazdów często zastanawiają się, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia czy kradzież ich auta. Warto wiedzieć, jakie są prawa i obowiązki zarówno użytkowników parkingu, jak i jego zarządców.

Odpowiedzialność zarządcy parkingu

Zarządca np. parkingu przy lotnisku w Warszawie ma obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla pozostawionych tam pojazdów. Obejmuje to między innymi instalację systemów monitoringu, oświetlenia oraz stosowanie innych środków zabezpieczających. W przypadku wystąpienia incydentu, taki jak kradzież czy zniszczenie pojazdu, zarządca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, jeśli udowodni się, że nie dopełnił należytej staranności w zapewnieniu bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie pojazdu a szkody na parkingu

Właściciele samochodów powinni sprawdzić, czy ich polisa ubezpieczeniowa obejmuje ewentualne szkody powstałe na parkingu lotniskowym. Niektóre ubezpieczenia komunikacyjne zawierają takie zabezpieczenie, inne natomiast wymagają dodatkowego rozszerzenia ochrony. W przypadku wystąpienia szkody na parkingu, posiadacz polisy może zgłosić roszczenie do swojego ubezpieczyciela, który następnie będzie dochodził zwrotu kosztów od zarządcy parkingu, jeśli ten ponosi odpowiedzialność za incydent.

Jak zabezpieczyć samochód przed kradzieżą i zniszczeniem

Właściciele pojazdów mają również obowiązek dbać o własne bezpieczeństwo i zabezpieczenie swojego mienia. Przed pozostawieniem samochodu na parkingu lotniskowym warto upewnić się, że jest on odpowiednio zabezpieczony - zamknięty, z aktywowanym alarmem oraz bez cennych przedmiotów pozostawionych na widoku. Dodatkowo, można rozważyć zakup specjalnych zabezpieczeń antykradzieżowych, takich jak blokady kierownicy czy immobilizery.

Reklamacje i dochodzenie roszczeń

Jeśli doszło do uszkodzenia lub kradzieży samochodu na parkingu lotniskowym, należy niezwłocznie zgłosić to zarówno zarządcy parkingu, jak i swojemu ubezpieczycielowi. Warto również zgłosić sprawę na policję, która może prowadzić dochodzenie w celu ustalenia sprawców i ewentualnego odzyskania mienia. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń od zarządcy parkingu, warto skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże w zebraniu niezbędnych dowodów i przeprowadzeniu postępowania sądowego.