Artykuł sponsorowany

Jakie wentylatory zdają egzamin w strefach EX?

Jakie wentylatory zdają egzamin w strefach EX?

Strefy EX to miejsca szczególnie narażone na wystąpienie zapłonu lub wybuchu, gdzie obecne są substancje wybuchowe. W takich warunkach niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniego systemu wentylacji, który będzie nie tylko skuteczny, ale także bezpieczny. Dlatego warto zwrócić uwagę na wentylatory przeciwwybuchowe, które zostały specjalnie zaprojektowane do pracy w trudnych i niebezpiecznych warunkach. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze cechy wentylatorów przeciwwybuchowych oraz ich zastosowanie w strefach EX.

Wentylatory przeciwwybuchowe – co je wyróżnia?

Wentylatory przeciwwybuchowe to urządzenia, które zostały specjalnie zaprojektowane do pracy w miejscach o podwyższonym ryzyku wystąpienia wybuchu. Ich konstrukcja opiera się na zasadzie eliminacji źródeł iskrzenia, które mogą doprowadzić do zapłonu substancji wybuchowej. W tym celu wentylatory przeciwwybuchowe są wykonane z materiałów nieiskrzących oraz posiadają specjalne zabezpieczenia, takie jak np. osłony wirników czy uszczelnienia wałów. Ponadto, wentylatory te są zgodne z normami ATEX, czyli europejskimi przepisami dotyczącymi urządzeń i systemów ochrony przeciwwybuchowej.

Zastosowanie wentylatorów przeciwwybuchowych w strefach EX

Wentylatory przeciwwybuchowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia wybuchu. Są to m.in. zakłady chemiczne, petrochemiczne, farmaceutyczne, magazyny z materiałami łatwopalnymi czy stacje benzynowe. W tych miejscach wentylatory przeciwwybuchowe służą do usuwania oparów, gazów lub pyłów wybuchowych, a także do chłodzenia urządzeń i maszyn, które mogą generować ciepło. Dzięki temu zapewniają one odpowiednią cyrkulację powietrza oraz utrzymanie bezpiecznych warunków pracy.

Rodzaje wentylatorów przeciwwybuchowych

Wentylatory przeciwwybuchowe do strefy EX można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od ich konstrukcji oraz zastosowania. Do najpopularniejszych należą wentylatory osiowe oraz promieniowe (centryfugalne). Wentylatory osiowe charakteryzują się prostą budową oraz niewielkimi wymiarami, dzięki czemu są łatwe w montażu i obsłudze. Są one odpowiednie do pracy w systemach wentylacji ogólnej oraz lokalnej. Wentylatory promieniowe natomiast są bardziej wydajne i mogą pracować przy wyższych ciśnieniach. Dlatego też znajdują zastosowanie w systemach wentylacji przemysłowej oraz do usuwania oparów i gazów o większej gęstości.